«سعید جان»ی دیگر و عبرت تاریخ

31078_L16x9

علی کلائی: سال ۱۳۸۷ در یکی از کافه رستورانهای تهران با یکی از عزیزانی که در فاجعه کوی خونین دانشگاه تهران در سال ۷۸ بازداشت شده بود و به مدت ۵ سال زندان را تحمل کرده بود، نشسته بودیم. هوای ماندلا گونه ای در سرمان بود که آی می بخشیم و فراموش نمی کنیم و الی آخر. ناگهان این دوست عزیزمان آهی کشید و گفت : ولی وای اگر از پس امروز بود فردایی!

خبر کوتاه است. سعید مرتضوی بازداشت شد. آن هم شبانه و با حضور نماینده دادستانی تهران. اتهام روشن نیست. اما خبرگزاری فارس اعلام کرد که ((به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی)) (۱) بازداشت شده است. همچنین خبر خبرگزاری فارس می گوید که : ((مرتضوی همچنین در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شد و پرونده مفتوحی داشته است.)) (۱)

Continue reading “«سعید جان»ی دیگر و عبرت تاریخ”

Advertisements