نشریه سحر – ویژه نامه ملی شدن صنعت نفت

1489173_1049260611755409_4067325257690083407_n

نشریه سحر

ویژه نامه ملی شدن صنعت نفت
کاری خوب از دانشجویان دانشگاه شیراز
دست مریزاد و خدا قوت دارد این کار. زنده باد
دانلود پی دی اف: https://drive.google.com/file/d/0B11s402kEkEUZUtZaGY0UHZSU3M/view?usp=sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s