پشت لپ تاپ

مائیم و حیات
پشت لپ تاپ
حرف و خور و خواب
پشت لپ تاپ
صبح و قی چشم
پشت لپ تاپ
قهوه، لب عشق
پشت لپ تاپ
ظهر است و زمان و وقت خوردن
یک تکه نان
پشت لپ تاپ Continue reading “پشت لپ تاپ”

Advertisements

زاهدا 1395

در واکنش به اظهار نظر علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائلی چون سفر به آنتالیا، کلمه برند، آموزش زبان انگلیسی و جلوگیری از بارداری

زاهدا آنتالیا رفتن من به تو چه؟
چمدون بستن و بلیط به دستم به تو چه؟
تو اگر “برند”ا رو دوست نداری؟
من که دوست دارم و می پوشم به تو چه؟!
تو که زبان نمی فهمی چه به من؟
من که انگلیسی می خونم به تو چه؟!
“آتــش دوزخ اگـــر قـصــد ِ تــو و مـــا بـکــند…”*
تو که جلوگیری نمی کنی چه به من؟
من که این کار رو میکنم به تو چه؟!
* تضمین از شعر زاهدا از حسین دودی اصفهانی

همین در صفحه فیس بوک

این قصه …

این داستان نسل هاست که تکرار می شود
این قصه از فسون زمانه است که آوار می شود
این درد و بی امانی تبعید را چه سود
چون موی بر شقیقه رنگ سپیدار می شود
آن مرگ رستمی که اخوانش ز درد خواند
شعری است ناب و قصه نامرد میشود
وان بغض فروخفته در گلوی مرد
دردی است آشکار که برگونه پدیدار می شود
گر ذکرهای ”سایه” را امید مان نبود
مرگ است که همه روزها نمودار می شود

مرگ و درد

“هرگز از مرگ نهراسیده ام”
دستانش مهربان است
و
آرامشش ماندگار
اما
از دردهمیشه ترسیده ام
درد، از همه سو درد است
درد آتش می زند
درد به حرکت در می آورد
درد استخوان می ترکاند
“هرگز از مرگ نهراسیده ام”
اما از درد چرا
خاطرات با درد تکرار می شوند
اما با مرگ آرام میگیرند
“I am not afraid of death. I’m afraid of pain”
Love (2015) Movie

“هرگز از مرگ نهراسیده ام”. “از مرگ” از احمد شاملو

 لینک در صفحه فیس بوک 

برخیز، مردن بی فایده است

12920417_1274578682556933_5939820165946780874_n.jpg

کودکم برخیز
اشکهای تمساح خشکید
کودکم برخیز
ژست ها تمام شد
کودکم برخیز
منافع آمد، عواطف رفت
کودکم برخیز
عشق رفت، حسابها پر شد
کودکم یادت هست!
وقتی آمدی، آغوش مهری منتظرت نبود
نیامده رفتی
یادت هست چه مرثیه ها برایت سرودند؟
یادت هست چه داستانها گفتند؟
چه خودنمایی ها کردند؟
آیلان، کودکم، یادت هست؟
برخیز آیلان
همه را باز میگردانند، هم بازیانت ، مادرانت، پدرانت، همه را
از همان مسیری که تو برایش مردی
آیلان برخیز
برگرد
از همان راهی که آمدی
ایلان برخیز
آغوش باز پس از تو، فشن مد دیروز بود
واقعیت، بازگشت است
آیلان برخیز
اروپای آزاد بر سر مرگ تو شوخی کرد
آیلان برخیز
باید برگردی
از همان راهی که آمدی
همانگونه که آمدی
آغوش باز دیروز
داستان اخراج امروز
آیلان برخیز
این گریه کنان، دروغ گوترینانند
ایلان برخیز

مردن هم در این جهان بی فایده است

منتشر شده در صفحه فیس بوک